ART TECH D.O.O. 
11040 Beograd
Medakovićeva 90/03

tel: 011/3930-602, 063/297-902
fax: 011/2477-665
E-mail: arttech.doo@gmail.com
http:// www.art-tech.rs
godina osnivanja: 2004
direktor: Biljana Rašić
kontakt osoba: Biljana Rašić
t.r. 160-134928-73
delatnost:
- zastupanje i prodaja mašina MHM
- veleprodaja Rutland i Union Ink plastisol boja za sito štampu
- prodaja Tesoma mašina (sušači i komore)
- Hix transfer prese, ramovi i ostala oprema za sito štampu
- italijanski preparati za čišćenje sita, emulzije i sprej lepkovi

 Štampaj !