ODIN 
UMETNIČKA RADIONICA
26300 Vršac
Igmanska 26

tel: 013/820-030, 063/359-142

kontakt osoba: Goran Dimitrijevski
delatnost:
Grafički dizajn, dizajn ambalaže, priprema za štampu, firmopisačke usluge i marketing i propaganda.

 Štampaj !