BELGRAVIA D.O.O. 
11000 Beograd
Gundulićev venac 4

tel: 011/3285-966, 3285-967, 2910-842, 2910-843, 2628-146
fax: 011/ 2631-777
E-mail: office@belgravia.rs
http:// www.belgravia.rs
godina osnivanja: 2003
broj zaposlenih: 6
direktor: Ivana Bojović
kontakt osoba: Prodaja: Lidija Piletić, Dušan Ljiljak, Aleksandar Piletić, Tomislav Ignjatović
t.r. 265-1100310002919-22
delatnost:
Snabdevanje grafičke industrije opremom i repromaterijalom
- Oprema i repromaterijal za flexo štampu, analogne i digitalne fotopolimer ploče, ekološki solventi za razvijanje ploča, vakum folije, GP Cyrel® FAST sistem za suvo razvijanje fotopolimer ploča (DuPont De Neumeurs – Nemačka)
- Povezno – presvlačni materijali najvišeg kvaliteta širokog spektra grafičke primene (knjigovezačko platno, Skivertex®, Quinel®, Wicotex®, Pellaq®, PVC materijali, PU materijali, veštačka koža, koža, pliš, svila, tekstil ) za povez i presvlaku luksuznih pakovanja, knjiga, kataloga, kancelarijskog materijala...(Winter&Co-Švajcarska)
- Specijalni grafički/dizajn papiri
- Sigurnosni papiri za štampu dokumenata, novčanica, čekova i drugih proizvoda, različitih vidova i nivoa zaštite (vidljiva i nevidljiva sigurnosna vlakna, standardni ili personalizovani vodeni žig, hemijska zaštita); raspon gramature od 70 do 300gr
- Folije za zlatotisak
- Materijali za knjigovezačku doradu: tul platno, pokazne i kapital trake, knjigovezački lastiš u boji, mehanizmi za registratore

 Štampaj !