STUDIO M 
11000 Beograd
Ljubiše Miodragovića 23

tel: 011/343-0361
fax: 011/343-0361
E-mail: studiom@eunet.rs
godina osnivanja: 1995
vlasnik: Mirko Torlaković
kontakt osoba: Mirko Torlaković
t.r. 145-455-65
delatnost:
Ofset štampa do formata A3 (katalozi, prospekti, kalendari, blokovska roba...). Hladna plastifikacija do B2 formata. Uslužno savijanje.

 Štampaj !