S.Z.R.  ALFA PLAST 
11000 Beograd
Ratka Resanovića 6

tel: 064/196-50-83

E-mail: alfaplast78@yahoo.com
godina osnivanja: 2002
kontakt osoba: Radomir Pavlović
t.r. 310-166708-27
delatnost:
Hladna i topla plastifikacija do formata B2 - sjajna i mat. Štancovanje do B2.

 Štampaj !