ALBA AVIS 
32103 Čačak
Ljubić Polje, ulica 562 bb

tel: 032/373-513, 373-515, 374-617
fax: 032/373-513
E-mail: raraavis@eunet.rs
http:// www.raraavis.co.rs
godina osnivanja: 2000
direktor: Mileta Gojković
kontakt osoba: Vlade Gojković
t.r. 330-18000328-72
delatnost:
Proizvodnja papirne galanterije, školskog pribora, laka kartonska ambalaža.

 Štampaj !