ČIGOJA ŠTAMPA 
11000 Beograd
Studentski trg 13

tel: 011/3032-414, 3032-418
fax: 011/3032-414, 3032-418
E-mail: office@cigoja.com
http:// www.cigoja.com
godina osnivanja: 1993
broj zaposlenih: 40
direktor: Žarko Čigoja
kontakt osoba: Branko Knežević
t.r. 110-1026010002445-12
delatnost:
Grafički dizajn i priprema za štampu, ofset štampa do formata B2 (knjige, časopisi, katalozi...). Knjigovezačka dorada i zlatotisak.
Knjižarska delatnost.
Distibucija i prodaja knjiga: 011/2627-238

 Štampaj !