CARMINE KG 
A1140 Wien
Matznergasse 10-12

tel: +431-982-01510
fax: +431-982-015136
E-mail: office@carmine.at
http:// www.carmine.at
godina osnivanja: 1950
broj zaposlenih: 10
direktor: Maximilan Carmine
kontakt osoba: Maximilan Carmine
t.r. BA-CA 00574723300
delatnost:
Zastupstvo i prodaja mašina i repromaterijala za digitalnu i ofset štampu - tabačnu i rotacionu.
Konfekcioniranje gumenih navlaka.

 Štampaj !