GRAF CAD DESIGN 
11000 Beograd
Kursulina 12a

tel: 065/863-6900

E-mail: gcd.predrag@gmail.com
godina osnivanja: 1992
direktor: Predrag Gavrić
kontakt osoba: Predrag Gavrić (065/863-6900)

predstavništvo:
proizvodnja, 11211 Kotež, Blok Sutjeska 260 B , Cehotinjska 17
delatnost:
Osvetljavanje filma (810-1100mm), izrada fotopolimernih klišea svih vrsta flekso 2m x 1m i 10cm, suvi ofset, tipo, blindruck.

 Štampaj !