LIPA 
11550 Lazarevac
Stefana Nemanje 127

tel: 011/812-9-870
fax: 011/812-9-870
E-mail: lipaprint@mts.rs
http:// www.lipaprint.com
direktor: Nenad Grujičić
kontakt osoba: Nenad Grujičić
t.r. 205-29718-77
delatnost:
Ofset štampa, sito štampa, hladna plastifikacija. Filmovanje. Tampon štampa, digitalna štampa, plotovanje, sečenje na kateru.

 Štampaj !