EUROGRAFIKA 
36300 Novi Pazar
Ðurđevi Stupovi 7

tel: 020/24-202, 063/8095-020
fax: 020/24-202
E-mail: eurograf@mts.rs
godina osnivanja: 1994
direktor: Nermin Čavić
kontakt osoba: Valdin Hajdarpašić
t.r. 160-23191-52
delatnost:
Ofset štampa do formata B2 (propekti, katalozi, etikete...) Sito štampa na svim materijalima. Izrada reklama, izrada pečata.

 Štampaj !