SUN CHEMICAL PRINTING INK D.O.O. 
11070 Novi Beograd


tel: 011/3120-740, 2280-246

E-mail: office.rs@sunchemical.com
http:// www.sunchemical.com
godina osnivanja: 1996
broj zaposlenih: 9
kontakt osoba: Deagan Ranić
delatnost:

- Ofset boje za štampu iz arka (konvencionalne, UV, standardne, niskomigracione...)
- Flekso boje i lakovi na bazi rastvarača za spoljašnju štampu i laminaciju
- Flekso UV boje za različite podloge (papir, folije/etikete, ambalaža)
- Lepkovi za laminaciju za različite tehnologije
- Vododisperzivne flekso boje za različite podloge (papir, karton, PE, PP...)
- Solventne boje za bakroštampu (spoljašnja štampa i laminacija)
- Boje za štampu na limu (uljane, UV)
- Ofsetne boje za novinsku štampu (Coldset)
- Ofsetne boje za revijalnu štampu (Heatset)
- Lakovi za različite namene i tehnologije štampe (flekso, bakro, ofset, vododisperzivni, solventni, UV, EB...)
- Zaštitne boje (security) i boje za zaštitu robnih marki u različitim tehnologijama
- Boje za postizanje specijalnih efekata u svim tehnologijama (Special Effect Inks)
- Pomoćna sredstva za sve vrste štampe
- Boje za digitalnu štampu sa kompletnom tehničkom podrškom, izrada profila...
- Sistemi i stručna podrška za upravljanje boja (Ink&Colour Management)
- Inženjering sistema za pripremu boja (dispenzera), povezivanje istih sa Ink Formulation softverima
- Stručna obuka/trening tehnologa štampe, mašinista, operatera dispenzera

 Štampaj !