STANDARD 2 
SAMOSTALNA GRAFIČKA RADNJA
11226 Beograd, Pinosava
III Nova 4

tel: 011/3906-914, 3917-607, 063/241-879
fax: 011/3906-914
E-mail: standard2@kti.rs
godina osnivanja: 1994
broj zaposlenih: 10
direktor: Aleksandar Košničarević
kontakt osoba: Radoslav Košničarević
t.r. 125-1761438-54
delatnost:
Grafička delatnost. Izdavačka delatnost. Ofset na četvorobojnoj PERLA B2 mašini i na dve PERLA B2 jednobojne mašine i PLANETA B2 jednobojnoj mašini i tipo B3 format. Štampa knjiga, časopisa, brošura, prospekata, kataloga, plakata... Knjigovezačka dorada.

 Štampaj !