DEKOR ART 
21000 Novi Sad
Narodnog Fronta 73

tel: 021/466-772, 466-361, 468-191
fax: 021/466-772, 466-361
E-mail: dekorart@nscable.net
http:// www.dekorart.co.rs
godina osnivanja: 1991
broj zaposlenih: 8
kontakt osoba: Laslo Mor
t.r. 265-2010310001002-59
delatnost:
- Samolepljivi materijali - UPM RAFLATAC (Finska);
- Cilindri i štanc plehovi za štancovanje - KOCHER + BECK (Nemačka);
- Boje i lakovi za štampu iz rolne u rolnu – Flint Group Narrow Web (Švedska);
- Sistemi za arhiviranje - JALEMA (Holandija);
- Folije za zlatotisak - ITW-LEMMACO (Velika Britanija);
- Duplolepljive trake za lepljenje klišea SCAPA (Švajcarska);
- Fotopolimerne ploče i uređaji za izradu klišea – TORAY - DANTEX (Japan);
- Mašine za montiranje klišea - FLEXOTECH (Mađarska) ;
- Folija za hladnu i toplu plastifikaciju TTR riboni LEMMACO (Mađarska) ;
- Uređaj i sredstva za ultrazvučno čišćenje ALPHASONICS (Velika Britanija)
- Ashland - UV-lakovi, lepkovi i specijalni premazi (Velika Britanija) predstavnik

 Štampaj !